Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: ŰUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2007/AAMP/32/avdm
Versie : 30 oktober 2007
Vak : Vectoranalyse voor TG
Vakcode : 151089
Datum : woensdag 31 oktober 2007
Tijdstip : 13:30 - 16:30 uur
Plaats : NH 207
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden;
Dus rekenmachine alleen gebruiken ter controle.
1. Gegeven het vlak V met parametervoorstelling a + u + ”v, waarin
a = 5ex + 4ey - 8ez , u = ex - 2ey + 3ez , v = -4ex + 3ey + 3ez ,
(a) Bepaal een andere parametervoorstelling voor V , waarin de steunvector en de beide
richtingsvectoren onderling loodrecht zijn.
(b) Bepaal een vergelijking voor V .
2. In poolcošordinaten heeft de kromme k de parametrisering
r() = cos(2) er + e, -

4

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering