Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
2011. mrcius 10. Lineris algebra (A, B, C)
 

Summary: 2011. március 10.
Lineáris algebra (A, B, C)
4. el®adás
(vázlat)
A 3. el®adás legvégén szerepl® mátrixszorzás deníciójánál az összeszorozhatóság méret-
feltételei alapján persze nem számíthatunk kommutatív m¶veletre: lehet, hogy AB
értelmezve van (A oszlopainak száma megegyezik B sorainak számával), de BA nincs
értelmezve. De ez még nem a f® baj: A Rm×n
, B Rn×m
esetén létezik AB is, BA
is, csakhogy az els® m × m-es, a második n × n-es, tehát m = n esetén biztosan nem
lehetnek egyenl®k. Az igazi gond az, hogy általában még m = n esetén sem lesznek
azonosak, pedig az alak már rendben volna. Az m = n = 2 esetre nézzük a következ®
példát: Legyen A =
1 0
0 0
, B =
0 1
0 0
. Ekkor A, B R2×2

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics