Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
A.1 Erlang verdeling verdeling met parameters n en Voor o.o. discrete s.v.-en X en Y geldt
 

Summary: APP.1
Appendix
A.1 Erlang verdeling verdeling met parameters n en
Voor o.o. discrete s.v.-en X en Y geldt
P(X + Y = z) = P(X = x1 en Y = z - x1) + P(X = x2 en Y = z - x2) + . . .
= P(X = x1)P(Y = z - x1) + P(X = x2)P(Y = z - x2) + . . .
=

i=1
P(X = xi)P(Y = z - xi).
Zo geldt voor o.o. continue s.v.-en en X en Y dat de kansdichtheid van X + Y
gegeven wordt door
fX+Y (z) =

-
fX(x)fY (z - x)dx.
In het volgende voorbeeld wordt de kansdichtheid bepaald van de som van twee
o.o. s.v.-en die ieder exponentieel verdeeld zijn met parameter 1.
Voorbeeld A.1.1 De o.o. s.v.-en X en Y hebben als kansdichtheid
fX(x) =

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering