Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Markov-modulated and feedback fluid queues
 

Summary: Markov-modulated and
feedback fluid queues
Werner Scheinhardt
Faculty of Mathematical Sciences
University of Twente
P.O. Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands
ISBN 90-3651248-4
MARKOV-MODULATED AND
FEEDBACK FLUID QUEUES
PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van
de graad van doctor aan de Universiteit Twente,
op gezag van de rector magnificus,
prof. dr. F.A. van Vught,
volgens besluit van het College voor Promoties
in het openbaar te verdedigen
op vrijdag 4 december 1998 te 15.00 uur.
door

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering