Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
wetenschapskrant Eerste drietalige rapport in 2009
 

Summary: wetenschapskrant
wewi.
MAART 2010
Eerste drietalige rapport in 2009
In 2009 voerde de
Wetenschapswinkel
UT evenveel
onderzoeksprojecten uit
als in het jaar daarvoor:
17, waarvan er 14
als openbaar rapport
verschenen en drie
onder embargo. Het
aantal binnengekomen
aanvragen steeg van 73
naar 89.
Meest opvallende
titel was: "50 jaar
Christendemocratische
samenwerking in de

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente
Twente, Universiteit - Department of Science and Technology, Optical Techniques Group

 

Collections: Engineering