Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2009/AAMP/31/avdm
Versie : 29 mei 2009
Vak : Calculus II voor ST
Vakcode : 152110
Datum : vrijdag 5 juni 2009
Tijdstip : 9:00 - 12:00 uur
Plaats : "Spiegel", zaal 3
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden voor controle.
1. Gegeven het scalarveld f(x, y, z) = ln(xy + yz + xz) en het punt a met plaatsvector
(1, 1, 1).
(a) Bereken f(a) (de gradišent van f in a);
(b) Bereken de richtingsafgeleide van f in a vanuit het punt a naar het punt (-1, -2, 3);
Sa is het niveau-oppervlak van f door het punt a, dus Sa = {(x, y, z) | f(x, y, z) = f(a)}.
(c) Bepaal een vergelijking voor het raakvlak aan Sa in het punt a.
2. Gegeven de functie f : R2
R door f(x, y) = x4
+ 3xy2

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering