Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra1: 4. vizsga 2009. jlius 2.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 4. vizsga 2009. július 2.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; a 13 pontot el nem ér®ké
viszont elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.) A 14 pontosoknak legalább
3, a 13 pontosoknak legalább 5 pontot el kell érniük a második részb®l az elégségeshez.
1. Adjuk meg annak a z komplex számnak az algebrai alakját,
amelynek irányszöge 330 # , valós része pedig 1. z = 1 -
# 3
3 i
2. Legyen z = 1 - 2i, és w = 3 - i. Mennyi a
z - w
z + w
komplex
szám abszolút értéke? # # # #
z - w
z + w
# # # # = 1
# 5
3. A z = -1 + 3i és a w = 3 - 5i a komplex számsíkon egy

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics