Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Inlichtingenblad, matlab-en simulink handleiding en
 

Summary: Inlichtingenblad, matlab- en
simulink handleiding en
practicumopgaven IWS
1
4
2 Opmerkingen bij de Matlab-handleiding
De voor dit practicum relevante informatie staat in de paragrafen 3.4, 4.1 en 4.2, en in de
paragraaf 4.3 tot SIMULINK MENUS en vanaf ANALYSIS COMMANDS van de
Matlab-handleiding die bij dit informatievel geleverd is. Lees deze stof en onderstaande
opmerkingen voor het practicum goed door. Opmerkingen:
1. Het subparagraafje Start&Quit in paragraaf 3.1 is verouderd. Na invoeren van login en
password is de nieuwste versie van Matlab te vinden onder het startmenu van Windows.
2. Simulatie met behulp van Matlab en Simulink kan op twee manieren: de oude, omslachtige,
manier, en de nieuwe, snelle, manier. De oude manier staat beschreven in de Matlab-
handleiding (paragraaf 3.4 en 4.1 t/m 4.3), en gaat als volgt:
Toets "simulink" in, in de Matlab-omgeving.
Maak een blokschema van het beoogde systeem in Simulink. Dit staat beschreven in
de paragrafen 4.1, en 4.2 en het eerste deel van paragraaf 4.3. Geef dit blokschema een
naam. Er is in de nieuwste versie van Matlab overigens een grotere verscheidenheid aan
blokken dan beschreven in de Matlab-handleiding. De ingangen definieer je met behulp

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering