Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra2: 4. vizsgadolgozat (norml) 2011. jlius 5.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra2: 4. vizsgadolgozat (normál) 2011. július 5.
I. rész (90 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 14 pontot elér, annak a dolgozata legalább elégséges; aki viszont nem
éri el a 12 pontot, azé biztosan elégtelen (ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk).
A többi esetben a vizsga eredményessége a második részt®l is függ.
1. Írjuk föl azt a vektortéraxiómát, amely a létezik kvantorral kezd®dik.
# 0 # V # v # V 0 + v = v + 0 = v
2. Adjunk meg egy olyan H részhalmazt V = C-ben, mely altér V -ben mint R fölötti vektor-
térben, de nem altér V -ben, mint C fölötti vektortérben.
Pl. H = R
3. Hány másodfokú polinom van abban az altérben, melyet
az f(x) = x 3 + x 2 + x + 1 polinom generál az R[x] vektor-
térben?
Másodfokúak száma: 0
4. Az U = # # #
# #
x
y
z

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics