Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Tio r som stiftelsehgskolaTio r som stiftelsehgskola Omslagsbild: Plasmastripper, MC2
 

Summary: - 1 -
Tio år som stiftelsehögskolaTio år som stiftelsehögskola
- 2 -
Omslagsbild: Plasmastripper, MC2
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 2004
Text och layout: Lennart Larsson, AB Centor S.A. och Hans Arby Reportage
Foto: Jan-Olof Yxell, Chalmers
Tryck: Palmeblads tryckeri, Göteborg
Upplaga: 2.000 ex
Innehåll
Förord av stiftelsens ordförande................................ 3
Chalmers får större frihet ........................................... 5
Tidig strävan efter större frihet.................................. 9
Stiftelsehögskolan ifrågasätts................................... 13
Skillnader och likheter.............................................. 17
Stiftelsekapitalet ........................................................ 21
Relationsskapande "fundraising"............................ 25
Större frihet i samverkan.......................................... 29
Riktad rekrytering..................................................... 33
Att skapa framtidens företag ................................... 37

  

Source: Almgren, Magnus - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences