Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. BSc elemz Algebra3: 1. vizsgadolgozat/1 2009. december 22.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. BSc elemz® Algebra3: 1. vizsgadolgozat/1 2009. december 22.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. A legalább elégséges osztályzat feltétele, hogy a dolgozat két részéb®l meglegyen
legalább 11+ 0 vagy 10 + 2 vagy 9 + 4 vagy 8 +6 pont. Ha az els® részb®l nincs meg a legalább
8 pont, akkor a dolgozat elégtelen, és ekkor a második részt ki sem javítjuk.
1. Az alábbi részcsoportok közül melyek normálosztók?
(A) #f 2
# # D 6 ; (C) #(1 2)# # S 3 ;
(B) #t# # D 5 ; (D) #3# # Z × 8 .
Normálosztók:
2. Hány eleme van az S 10 /A 10 faktorcsoportnak?
# # #S 10 /A 10 # # # =
3. Legyen G az invertálható 2 × 2-es komplex mátrixok cso-
portja, N pedig az 1 determinánsúaké. Mi lesz az M =
# 0 -1
i 0 # mátrix mellékosztályának rendje a G/N faktor-
csoportban?
Rend:
4. Legyen R = M 2 (R) a kétszer kettes valós márixok gy¶r¶je.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics