Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
QUA ART QUA SCIENCE Uitgave in het kader van
 

Summary: QUA ART QUA SCIENCE
Uitgave in het kader van
zelfportret of spiegelbeeld
visualisatie
Zelfportet of Spiegelbeeld - Visualisatie
M a r t h a J . H a v e m a n
z e l f p o r t r e t o f s p i e g e l b e e l d
Twee wondere werelden gekoppeld via het thema `visualisatie' onder de titel `Zelfportret of Spiegelbeeld'. De wereld van kunste-
nares Adrie Arendsman en die van de technische ambachtsman Andries Lohmeijer. Hoewel... Andries Lohmeijer is juist door zijn
kennis van de techniek en met inachtneming van zijn ambachtelijke perfectie verdacht goed in staat de kunstenaar te begrijpen en
dus te vertalen. En Adrie Arendsman koppelt zoveel ambachtszin aan haar kunstenaarschap, streeft zo bezeten naar beheersing
van technieken, dat die twee wondere werelden zich toch min of meer vanzelfsprekend voegen. In ieder geval zijn wij als werk-
groep gelukkig deze twee mensen aan u te kunnen voorstellen.
Wij verheugen ons op een nieuwe boeiende termijn waarin nog
vele mogelijkheden openliggen en waarin nog volop verrassing
schuilt. De tentoonstelling van Adrie Arendsman in de Faculty
Club is nu een feit, maar tegelijk laten wij u kennismaken met
haar als kunstenares met een bijzondere status. Niet alleen
won zij in 2008 de belangrijke prijs van `Kunst in het Volkspark',
maar ook betrok zij in dat jaar het `Arendsmanhuis' in Roombeek,

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering