Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MSTER UNIVERSITARI EN BIOINFORMTICA PER A LES
 

Summary: MÀSTER UNIVERSITARI EN
BIOINFORMÀTICA PER A LES
CIÈNCIES DE LA SALUT
Versió 4.
COA 03/03/09
1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Biomedicina
DEPARTAMENT Ciències Experimentals i de la Salut
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
(versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat:
Títol oficial de màster
BIOINFORMÀTICA PER A LES CIÈNCIES DE LA SALUT (BIOINFO)
BIOINFORMÁTICA PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD (BIOINFO)
BIOINFORMATICS FOR HEALTH SCIENCES (BIOINFO)
Objectius formatius de la titulació
Es pretén formar graduats amb excel·lents coneixements teòrics i habilitats pràctiques en

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences