Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
wetenschapskrant SEPTEMBER 2010
 

Summary: wetenschapskrant
wewi.
SEPTEMBER 2010
UT laat zich zien op Slingerbeurs Hengelo
De tweede Slingerbeurs Hengelo, gehouden
in de kloeke hal van het ROC van Twente, is
een groot succes geworden. In één middag tijd
werden 72 matches gemaakt ter waarde van
ruim 187.000 euro, tussen bedrijven enerzijds en
instellingen/belangenorganisaties anderzijds.
Het concept is eenvoudig: aanbieders en
`vragers' worden op een beursvloer bij elkaar
gebracht, de gong gaat, iedereen gaat op zoek
naar iedereen, gesteund door vrolijk uitgedoste
`hoekmannen' en een spreekstalmeester. Als
een match is gemaakt, wordt deze bekrachtigd
door één van de vier notarissen die eveneens
aanwezig is. Die hangt meteen een prijskaartje
aan de gemaakte match. De aanbieder komt
er in het vervolg niet zomaar van af, want

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente
Twente, Universiteit - Department of Science and Technology, Optical Techniques Group

 

Collections: Engineering