Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat tanri I/5. 6. feladatsor: polinomok 2001. mrcius 14. 1. Egy kis ismtls (is): Gyrt, ill. testet alkotnak-e az albbiak a szoksos (ill. a mega-
 

Summary: Mat tanári I/5. 6. feladatsor: polinomok 2001. március 14.
1. Egy kis ismétlés (is): Gy¶r¶t, ill. testet alkotnak-e az alábbiak a szokásos (ill. a mega-
dott) m¶veletekre nézve. A gy¶r¶kben vizsgáljuk meg, van-e egységelem, s ha igen, mely
elemeknek létezik inverzük. (A feladatok egy részéhez a kés®bbi feladatok hasznosak le-
hetnek.)
a) fa 2 ZZ j 3 j ag;
b) fa 2 ZZ j 36 jag;
c) az IR ! IR függvények a pontonkénti összeadásra és a függvények kompozíciójára
mint szorzására nézve;
d) a modulo 12 maradékosztályok közül a 0; 3; 6 és 9;
e) a modulo 10 maradékosztályok közül a 0; 2; 4; 6 és 8;
f) azok a valós együtthatós polinomok, melyeknek a konstans tagja egész szám;
g) azok a valós együtthatós polinomok, melyeknek a f®együtthatója egész szám;
h) azok a valós együtthatós polinomok, melyeknek a foka páros;
i) azok a valós polinomfüggvények, melyek páros fokú polinomból származnak;
j) azok a ZZ 5 fölötti polinomok, melyeknek a foka legföljebb 13;
k) azok a ZZ 5 fölötti polinomfüggvények, melyek egy legföljebb 13-adfokú polinomból
származnak;
l) azok a ZZ 5 fölötti polinomfügvvények, melyek páros fokú polinomból származnak.
2. Van-e olyan polinom Q[x]-ben, amelyhez tartozó polinom együtthatói nem mind egészek,

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics