Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Eerste Deeltoets Kansrekening en statistiek voor INF (153008) en voor TEL (153034)
 

Summary: Eerste Deeltoets Kansrekening en statistiek voor INF (153008)
en voor TEL (153034)
maandag 28 januari 2002 van 13.30 - 15.30 uur
Deze toets bestaat uit 5 opgaven.
Gebruik van een ongeprogrammeerde rekenmachine is toegestaan.
Vermeld ook uw studentnummer op uw werk.
1. Geef de definitie van de correlatiecoŽfficiŽnt en bereken ),( YXX + , als X en Y onderling
onafhankelijk (o.o.) zijn en beide Poisson verdeeld met parameter Ķ 2= .
2. Volgens een gynaecoloog blijken 6 van de 10 vrouwen, die volgens een bepaalde "thuis-
test"zwanger zijn, helemaal niet zwanger te zijn. Volgens de producent van de thuis-test
is het resultaat van de test bij niet-zwangere vrouwen in 90% en bij zwangere vrouwen in
100% van de gevallen juist.
Bepaal de kans p , dat een willekeurige gebruikster van de test zwanger is, als de
beweringen van gynaecoloog en producent beide waar zijn. Definieer daartoe eerst
relevante gebeurtenissen en geef de gegeven (on)voorwaardelijke kansen in termen van
deze gebeurtenissen.
3. Persoon H beweert helderziend te zijn. Om dit te testen, worden hem 10 dozen getoond
met in elke doos een hermetisch afgesloten flesje. De flesjes zijn willekeurig gevuld met
olie of met water. Persoon H moet per doos zeggen of er olie of water in het flesje zit. Zij
X het aantal goede antwoorden. We nemen aan dat H niet helderziend is en per doos

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering