Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
I II # Jegy NV: ELTE AZONOST
 

Summary: I II # Jegy
NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra 1 (normál): 3. vizsga 2011. január 18.
I. rész (90 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els®
részb®l nem ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki
sem javítjuk.)
1. Adjuk meg annak a z komplex számnak az algebrai alakját,
melynek távolsága a komplex számsíkon a 0, illetve az i
komplex számtól egyaránt 1, és a valós része negatív.
z =
2. Mi a w = -2 + 2i
-2 - 2i komplex szám képzetes része?
Imw =
3. Ha egy z komplex szám negyedik hatványa z 4 = -3 + 4i,
akkor mi lesz •
z negyedik hatványa? •
z 4 =
4. A z = cos 150 # + i sin 150 # komplex szám ötödik gyökei
között hány olyan van, amelyik egyúttal tizenkettedik egy-

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics