Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra2: 3. vizsgadolgozat (alapszint) 2010. jnius 30.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra2: 3. vizsgadolgozat (alapszint) 2010. június 30.
I. rész (90 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt mindkét anyagrészb®l legalább 7 pontot elér, annak a dolgozata legalább
elégséges; aki viszont valamelyik anyagrészb®l nem éri el a 6 pontot, azé biztosan elégtelen (ez
utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk). A többi esetben a vizsga eredményessége a
második részt®l is függ.
1. Milyen kvantorokat kellene a keretekbe beírni, hogy az alábbi állítás pontosan azt jelentse, a
T test fölötti V vektortérnek létezik k elem¶ generátorrendszere? (A lehetséges kvantorok:
(#, azaz létezik, illetve #, azaz minden.)
v 1 , v 2 . . . , v k # V v # V # 1 , # 2 , . . . , # k # T (v = # 1 v 1 + # 2 v 2 + · · · + # k v k ).
A hiányzó kvantorok (a megfelel® sorrendben):
2. Az alábbiak közül melyek alkotnak alteret C[x]-ben mint
valós vektortérben.
(A) {f # C[x] | gr f = 3};
(B) {f # C[x] | gr f # 3};
(C) Z[x];
(D) R[x].
Alterek:
3. Legyen U # V , melyekre dimU = 3, dim V = 4. Leg-

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics