Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Kenmerk: TW01/S&K-028/at Datum: 23 januari 2001
 

Summary: Kenmerk: TW01/S&K-028/at
Datum: 23 januari 2001
Eerste deeltoets Kansrekening en Statistiek
voor INF (153008) en TEL (153034)
maandag 29 januari 2001, 13.30­15.30 uur
Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en een tabel.
Vermeld ook uw studentnummer op werk en tentamenbriefje.
1. Iemand beweert: "Elkaar uitsluitende gebeurtenissen zijn altijd afhankelijk".
Is dit waar? Waarom (niet)?
2. Een bedrijf levert een apparaat met garantie voor f 1000,­. Deze garantie
houdt in dat de koper 100% van de aankoopprijs terugkrijgt als het apparaat
binnen ŽeŽen jaar kapot gaat, 50% als het in het tweede jaar kapot gaat en 25%
als het apparaat in het derde of vierde jaar kapot gaat.
Zij L de levensduur van het apparaat naar boven afgerond in jaren (bijv. L = 2
betekent dat het apparaat gedurende het tweede jaar kapot gaat).
Aangenomen wordt dat L een geometrische verdeling heeft en dat de kans dat
het apparaat in het eerste jaar kapot gaat 10% is.
a. Bepaal E(L) en P(L > 4).
b. Zij B het uitgekeerde bedrag aan een persoon, die het apparaat met garantie
heeft gekocht.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering