Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Enkele begrippen en notaties uit de verzamelingenleer Als een object a tot een verzameling van objecten A behoort, zegt men dat a een
 

Summary: 139
Appendix
Enkele begrippen en notaties uit de verzamelingenleer
Als een object a tot een verzameling van objecten A behoort, zegt men dat a een
element van A is.
Notatie: a A.
Als a geen element van A is wordt dit weergegeven door a / A.
Als A de verzameling der re¨ele getallen (R) is, dan geldt bijv. 1 R maar
-1 / R.
Als de objecten a1, a2, . . . , ak de (enige) elementen van een verzameling A zijn,
dan schrijft men A = {a1, a2, . . . , ak}.
Men kan verzamelingen in tekeningen weergeven. Veel gebruikt worden de zoge-
naamde Venn-diagrammen (naar de wiskundige J. Venn, 18e eeuw).
In Figuur 1 is een Venn-diagram getekend waaruit men kan concluderen dat a A
en b / A.

¡ ¢
¢
£
£

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering