Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat tanri II/5. 2. feladatsor 2001. szeptember 25. Vektorterek
 

Summary: Mat tanári II/5. 2. feladatsor 2001. szeptember 25.
Vektorterek
1. Legyen V vektortér T fölött, v, v1, v2 V .
a) Mikor lesz a { v } rendszer összefügg®?
b) Mikor lesz a { v1, v2 } rendszer összefügg®?
2. a) Keressünk bázist Tn×k
-ban.
b) Keressünk bázist a legföljebb 3-adfokú komplex együtthatós polinomok vektorterében
mint C fölötti vektortérben.
c) Keressünk bázist a legföljebb 3-adfokú komplex együtthatós polinomok vektorterében
mint IR fölötti vektortérben.
3. Mi a legb®vebb halmaz az IR IR leképezések ( IR fölötti) vektorterében, ami függ
{(1, 1, 1, . . .), (1, 2, 3, . . .) }-tól?
4. Tegyük föl, hogy { a1, . . . , ak } független a V vektortérben. Függetlenek-e (és mikor) a
következ® halmazok:
a) { a1, a1 + a2, . . . , a1 + a2 + . . . + ak };
b) { a1 - a2, a2 - a3, . . . , ak-1 - ak };
c) { a1 - a2, a2 - a3, . . . , ak-1 - ak, ak - a1 };
d) { a1 + a2, a2 - a3, a3 + a4, . . . , ak-1 + (-1)k
ak, ak + (-1)k+1

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics