Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. Algebra 1 (norml) 2. Zrthelyi dolgozat/1 2010. december 10. 1 2 3a 3b 4a 4b 5 6 #
 

Summary: Mat. Algebra 1 (normál) 2. Zárthelyi dolgozat/1 2010. december 10.
1 2 3a 3b 4a 4b 5 6 #
NÉV: ELTE AZON.:
GYAK.: H 14-16 (ÁI)
SZ 12-14 (KE)
H 16-14 (KE)
CS 10-12 (KE)
K 14-16 (ÁI)
P 8-10 (TÉ)
Minden feladat 6 pontot ér. A megoldásoknál kell® részletesség¶ indoklás szükséges, a
puszta eredményért nem jár pont. Semmilyen segédeszközt nem szabad használni, tehát
kalkulátort és mobiltelefont sem. A megoldásra összesen 100 perc áll rendelkezésre.
FIGYELEM! A feladatok nem nehézség szerinti sorrendben követik egymást!
1. Számítsuk ki az M = # #
1 0 2
0 3 1
1 6 3
# # mátrix determinánsát, és írjuk föl a mátrix
inverzét, ha ez utóbbi létezik, illetve ellenkez® esetben magyarázzuk meg, miért
nem létezik az inverz. (6 pont)

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics