Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde TW05f88BfPKf92fml
 

Summary: -'~
Afdeling Toegepaste Wiskunde
TW05f88BfPKf92fml
5 april 2005
Kenmerk :
Datum
Tentamen Calculus II voor CT, TN, en TW
Vakcode 152110
vrijdag 8 april 2005, 09.00 - 12.00 uUI.
AIle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden voor controle.
Een formuleblad is bijgevoegd.
1. Gegeven is de functie
2+ 2
f(x,y)=ex Y.xy.
~
en x = rcoscp, y = rsincp.
De functie z(r,cp) wordt gedefinieerd door z(r,cp) = f(rcoscp,rsincp)
a. Bereken g; (1, ~), g; (1, ~)
b k a2z

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering