Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Sharing of Computations Torben Amtoft
 

Summary: Sharing of Computations
Torben Amtoft
Computer Science Department
Aarhus University, Ny Munkegade, DK-8000 °Arhus C,
Denmark
internet: tamtoft@daimi.aau.dk
August 29, 1993
Danish summary
Denne rapport er en revideret udgave af min afhandling af samme navn,
som i juni 1993 blev accepteret til forsvar af PhD-graden i datalogi ved
Aarhus Universitet.
Motivation
I de senere °ar har man arbejdet meget med at udvikle værktøjer til at
gøre programmer mere effektive. Af teknikker kan nævnes memoiser-
ing [Kho90]; udfold/fold transformationer [PP91b]; graf-baseret imple-
mentation af "lazy" evaluering [Jon87] og partiel evaluering [JSS89]. At
disse metoder forbedrer effektiviteten skyldes at nogle beregninger de-
les, s°a de kun skal gøres ´en gang. Imidlertid er forbindelsen mellem
teknikkerne ikke klart forst°aet, og det er heller ikke klart hvor stor effek-
tivitetsforbedring (speedup) de kan for°arsage. Ydermere giver anvendelse

  

Source: Amtoft, Torben - Department of Computing and Information Sciences, Kansas State University

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences