Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Matematika tanrszak: Algebra fakultcis blokk, IV. vfolyam
 

Summary: Matematika tanárszak:
Algebra fakultációs blokk, IV. évfolyam
Tételek az elmúlt félév tananyagából (vázlat)
Az alábbi fölsorolás korántsem teljes, és nem mindig követi az el®adás eredeti sorrend-
jét; ugyanakkor remélem, hogy a fölsorolt eredmények valóban szerepeltek is az el®adáson,
nemcsak a jegyzeteimben (id®nként ugyanis az id® hiánya miatt eltértem az eredeti ter-
vemt®l). A tételek leírásával pusztán némi segítséget kívántam nyújtani a vizsgára való
fölkészüléshez, hiszen néhány esetben az adott anyagrész nem található meg a jól elérhet®
magyar nyelv¶ források (Fuchs-jegyzet, Fried-könyv) egyikében sem (noha a mostani írott
anyag nem pótolhatja az említett könyvek használatát). A fogalmazás megehet®sen laza.
Az el®forduló hibákért elnézést kérek. A BN azt jelzi, hogy bizonyítás nem szerepelt, ezt
a vizsgán nem kell tudni.
*****************************************************************
Ajánlott irodalom
 BálintnéCzédliSzendrei: Absztrakt algebrai feladatok
Fried: Általános algebra
Fuchs: Algebra
Kuros: Fels®bb algebra
 Huppert: Endliche Gruppen
Robinson: A course in the theory of groups

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics