Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2009/AAMP/02/avdm
Versie : 12 januari 2009
Vak : Inleiding Wiskunde I
Vakcode : 151191
Datum : maandag 19 januari 2009
Tijdstip : 9:00 - 11:00 uur
Plaats : Spiegel zaal 2
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle.
1. Los x op uit de volgende vergelijkingen:
(a) ln(x) = ln(a) - k, (a > 0, k R);
(b) e-x
- ex
= a, (a R).
2. (a) Bereken lim
x3
x3
- 5x2

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering