Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZON.: Mat. BSc elemz Algebra3: 3. vizsgadolgozat/1 2010. janur 26.
 

Summary: NÉV: ELTE AZON.:
I II # J
Mat. BSc elemz® Algebra3: 3. vizsgadolgozat/1 2010. január 26.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. A legalább elégséges osztályzat feltétele, hogy a dolgozat két részéb®l meglegyen legalább
11 + 0 vagy 10 + 2 vagy 9 + 4 vagy 8 + 6 pont. Ha az els® részb®l nincs meg a legalább 8 pont,
akkor a dolgozat elégtelen, és ekkor a második részt ki sem javítjuk.
1. Melyek lesznek normálosztók a megadott részcsoportok kö-
zül?
(A) #t# # D 6 ; (C) #(1 2 3)# # S 3 ;
(B) #5# # Z + ; (D) #7# # Z × 8 .
Normálosztók:
2. Legyen G a szabályos tetraéder egybevágóságainak cso-
portja, N pedig az irányítástartó egybevágóságokból álló
normálosztó. Hány eleme van a G/N faktorcsoportnak?
|G/N | =
3. Legyen N = {1, f 6
} # D 12 . Mi lesz az f 2 N mellékosztály
rendje a D 12 /N faktorcsoportban? o(f 2 N) =
4. Az alábbi részhalmazok közül melyek lesznek részgy¶r¶k

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics