Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Algebra 2 (norml) 2010/2011. II. flv A flv sorn vgig lineris algebrrl lesz sz. A fbb tmakrk
 

Summary: Algebra 2 (normál) 2010/2011. II. félév
Az el®adás
A félév során végig lineáris algebráról lesz szó. A f®bb témakörök:
 vektorterek;
 lineáris leképezések és transzformációk;
 euklideszi terek és bilineáris leképezések.
A félév anyaga szorosan kapcsolódik az Algebra 1 tárgyhoz, ezért érdemes a félév
során átismételni az éppen használt anyagrészeket az el®z® félévben tanultakból. A lineáris
algebráról érdemes azt is elmondani, hogy fogalmai, módszerei a matematika szinte minden
ágában jelen vannak, s®t, az alkalmazása nem korlátozódik a matematikára.
Az egyes el®adások vázlatos tartalmát az alábbi címr®l lehet majd letölteni:
http://www.cs.elte.hu/agoston/bboard/ma11tav2/eloadas.html
A vizsga
A félévet írásbeli vizsga zárja. Az elméleti anyagról nemcsak a hallott deníciók és
tételek, valamint bizonyítások visszamondásával kell majd számot adni: a vizsgadolgo-
zat azt is mérni kívánja, hogy az anyag megtanulása párosult-e a fogalmak megértésével.
Éppen ezért a vizsgára nemcsak az el®adások, hanem a gyakorlatok anyagát is át kell is-
mételni. A vizsga el®tt (s®t, a félév során is) érdemes nézegetni a honlapomon a korábbi
vizsgadolgozatokat.
A vizsgák tervezett id®pontja:

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics