Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Brush Painting Algorithms ERIKA JANSSON
 

Summary: i
Brush Painting Algorithms
ERIKA JANSSON
Examensarbete
Civilingenjörsprogrammet för Datateknik
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Institutionen för datorteknik
Göteborg 2004
ii
Innehållet i detta häfte är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729, och får
inte reproduceras eller spridas i någon form utan medgivande av författaren.
Förbudet gäller hela verket såväl som delar av verket och inkluderar lagring i
elektroniska och magnetiska media, visning på bildskärm samt bandupptagning.
Erika Jansson, Göteborg 2004.
i
i. Abstract
Brush Painting Algorithms
Modern image editing applications offer the user a wide range of brushes. With
digital brushes a whole new dimension of different brushes has become possible since
a digital brush is not limited by the physics of ordinary brushes and paints. At the

  

Source: Assarsson, Ulf - Department of Computer Engineering, Chalmers University of Technology

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences