Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC: Algebra 1 2. ZH 2007. december 4. NV: ELTE azon.
 

Summary: Mat. BSC: Algebra 1 2. ZH 2007. december 4.
NÉV: ELTE azon.:
Gyakorlat: ÁI(k12) DD(h16) HP(h16) HP(k12) KE(k12)
KE(k14) ML(k14) PG(k14) SR(sz12) SZCS(k12) SZCS(sz12)
A feladatokra adható maximális pontszám 6 pont. Minden megoldásnál kell®
részletesség¶ indoklás szükséges, a puszta eredményért nem jár pont. Hasz-
nálni csak egy lapnyi kézzel írott puskát lehet, kalkulátort és mobiltelefont
viszont nem.
1. Bontsuk irreducibilis tényez®kre Z 2 [x]-ben az x 12 + x 4 + 1 polinomot.

Mat. BSC: Algebra 1 2. ZH/2 2007. december 4.
2. Jelölje #n az n-edik körosztási polinomot. Számoljuk ki a # 3 # 4 # 6 # 12 szorza-
tot.
3. Bontsuk Q[x]-ben irreducibilisek szorzatára az x 5
- 4x 4 + 3x 3 + 9x 2
- 15x + 6
polinomot.

Mat. BSC: Algebra 1 2. ZH/3 2007. december 4.
4. Legyenek az x 3

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics