Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Project opdracht `Ontwerp Centralisatie Planning Radiologie LUMC' De afdeling Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) levert patintenzorg in
 

Summary: Project opdracht `Ontwerp Centralisatie Planning Radiologie LUMC'
De afdeling Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) levert patiŽntenzorg in
grote aantallen en op diverse modaliteiten. De planning van de radiologen, laboranten en
administratief medewerkers wordt door de diverse groepen afzonderlijk gedaan en daar waar nodig of
mogelijk wordt deze op elkaar afgestemd. De capaciteitsplanning is aanbod gedreven: de openstelling
van de modaliteiten wordt primair bepaald door de beschikbaarheid van de laboranten en secundair
door beschikbaarheid van radiologen.
Knelpunten in de huidige situatie zijn:
∑ De planningstaken zijn versnipperd over relatief veel mensen, waardoor de kans op
suboptimale inzet van mensen en middelen groot is. Ook vereist het feit dat relatief veel
mensen betrokken zijn/er relatief veel overleg nodig is.
∑ SubstantiŽle inzet van relatief schaars personeel voor planningstaken, terwijl deze ook door
niet-laboranten of ≠radiologen kunnen worden uitgevoerd:
o Laboranten: ongeveer 1,5 FTE
o Radiologen: ongeveer 1 FTE
∑ Suboptimale inzet van mensen en middelen, bijvoorbeeld:
o Indien er geen MRI programma is vanwege bijscholing MRI laboranten, is het van
belang dat de inzet van MRI radiologen daarop aangepast wordt.
o Indien er geen radiologen zijn ivm Sandwich cursussen, kan geen programma
gedraaid worden waar actieve inzet van radiologen vereist is

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering