Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Bilkent Senfoni Orkestrasi '11-'12 Bilkent Symphony Orchestra
 

Summary: Bilkent Senfoni Orkestrasi '11-'12
Bilkent Symphony Orchestra
2011-12
Bilkent Senfoni Orkestrasi
UNICEF Türkiye yi Niyet Elçisi
Bilkent Senfoni Orkestrasi (BSO), 1993'te
Bilkent Üniversitesi'nin özgün bir sanat
projesi olarak kuruldu. Orkestra, Müzik
ve Sahne Sanatlari Fakültesi'nin öre-
tim kadrosunda yer alan, Türkiye ve 12
ülkeden seçkin sanatçidan oluuyor. Bil-
kent Senfoni Orkestrasi, bu özellikleriyle,
Türkiye'nin ilk "özel, akademik, uluslara-
rasi sanat topluluu"dur.
Sanat yaamimiza her yil 50'yi akin etkin-
likle katilan topluluk, bugüne dein kon-
serleriyle, televizyon, radyo kayitlariyla
ve yayinladii 40'in üzerinde CD ile seç-
kinlemitir. CD dizini tüm dünyaya ihraç
edilen orkestranin kayitlari 2003 yilindan

  

Source: Atalar, Ergin - Department of Electrical and Electronics Engineering, Bilkent University

 

Collections: Engineering; Biology and Medicine