Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: ĜUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2007/AAMP/02/avdm
Versie : 22 januari 2007
Vak : Vectoranalyse voor BMT (5EC-versie)
Vakcode : 151086
Datum : vrijdag 26 januari 2007
Tijdstip : 13:30 - 16:30 uur
Plaats : Zilverling Oostzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven het vlak V met parametervoorstelling a + u + µv, waarin
a = ex - ey + 3ez , u = 2ey + ez , v = -ex + ey + ez ,
(a) Bepaal een vergelijking voor V .
De lijn heeft parametervoorstelling b + w, waarin
b = -2ex + 4ey en w = 2ex + 3ey + ez .
(b) Bepaal het snijpunt van met V .

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering