Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleV" --2010/9/23 --9:33 --page 399 --#401 Module 26 Typering en representatie
 

Summary: "mapleV" -- 2010/9/23 -- 9:33 -- page 399 -- #401
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 26 Typering en representatie
Typering en interne representatie van expressies in Maple.Onderwerp
Module 25.Voorkennis
Commando's: whattype, type, algsubs, simplify, subs,Expressies
gc(), op, nops, map, indets, has;
Typen: integer, symbol, float, string, function,
numeric, equation, constant, rational, posint, negint
Module 8, 29Zie ook
26.1 Typering in Maple
In de vorige Modules zijn we al diverse soorten expressies tegenge-
komen. In deze Module gaan we in op de interne representatie van

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering