Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Butllet de la Societat Catalana de Matemtiques Vol. 16, nm. 1, 2001. Pg. 742
 

Summary: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
Vol. 16, núm. 1, 2001. Pàg. 7­42
Maths Quiz 2000: la història d'un repte
Jaume Aguadé i Rafel Serra
En el precís instant en què les busques electròniques dels rellotges d'Inter-
net assenyalaven les 12.00 de temps mitjà de Greenwich del dia 4 de desembre
de l'any 2000, centenars de matemàtics d'arreu del món afrontaven un repte
que havia de durar vint-i-quatre hores ininterrompudes. En les seves pantalles
apareixia una pregunta com, per exemple, aquesta:
Trobeu el màxim valor de n tal que tota n-varietat compacta tancada i orienta-
ble és la vora d'alguna (n + 1)-varietat orientable.
Això era l'inici del Maths Quiz 2000, una competició internacional de caràcter
totalment inèdit que el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) havia organitzat
per a celebrar d'una manera matemàticament lúdica l'Any Mundial de les Ma-
temàtiques. L'objectiu d'aquest article al Butlletí és informar de l'estructura
interna i del desenvolupament d'aquest repte singular i mirar de transmetre al
lector una part de l'emoció que els organitzadors van sentir durant els dotze
mesos i vint-i-quatre hores que va durar la preparació i execució del Math
Quiz 2000.
1 Una idea és només una idea. . .

  

Source: Aguadé, Jaume - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Collections: Mathematics