Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleV" --2010/9/8 --17:01 --page 349 --#351 Module 22 Stabiliteit van evenwichten
 

Summary: "mapleV" -- 2010/9/8 -- 17:01 -- page 349 -- #351
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 22 Stabiliteit van evenwichten
Stabiliteit van evenwichten van gewone differentiaalvergelijkingen.Onderwerp
Gewone differentiaalvergelijkingen, lineaire algebra.Voorkennis
MatrixExponential, DEplotExpressies
LinearAlgebra, plots, DEtoolsBibliotheken
Module 14, 16, 21Zie ook
22.1 Stabiliteit: definities
Algemeen. In de volgende definities is f een autonoom vectorveld
op Rn
, dat wil zeggen: we beschouwen het stelsel differentiaalverge-
lijkingen

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering