Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente
DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN
voor AT 2010/2011
(week 7)
Bij college 4 (donderdag 16 februari)
Voorbereidingsopgaven
1. Voorkennis: Gegeven A =


-1 1 0
1 0 0
2 2 2


(a) Bereken det(A)
(zie Polking, 7.7; of James, 5.3; of Riley, 8.9).
(b) Bereken de inverse matrix A-1
Zie hiervoor: Polking, 7.6, laatste alinea (blz. 320321). De hier
behandelde methode vind ik, vooral voor grotere matrices, handiger
dan het gebruik van de regel van Cramer (James, 5.4 of Riley, 8.10).

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering