Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
wetenschapskrantWeten schapswinkel Universiteit Twente
 

Summary: wetenschapskrantWeten
schapswinkel Universiteit Twente
maart 2009
Vrijwilligersorganisaties vormen een belang-
rijke doelgroep voor de Wetenschapswinkel
UT. Ondanks hun beperkt beschikbare bud-
get, leven bij hen vaak dezelfde vragen als bij
professionele organisaties en bedrijven: zijn
de klanten tevreden, kunnen we onze dienst-
verlening verbeteren, zijn er knelpunten in de
organisatie, is onze kennis up-to-date?
Al veel onderzoeken zijn via ons uitgevoerd
waarbij studentonderzoekers, begeleid door
een vakdocent, tot goed onderbouwde aanbe-
velingen en conclusies kwamen. Deze dienden
voor de organisaties als richtlijn, inspiratiebron
of actiepunten voor de toekomst.
20 en 21 maart vindt Make A Difference Day
(MADD) plaats, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Iedereen kan meedoen. Naar

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering