Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MSTER UNIVERSITARI EN SALUT PBLICA
 

Summary: 1
MÀSTER UNIVERSITARI EN
SALUT PÚBLICA
Versió 5.
COA 03/03/09
2
DEPARTAMENT: CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER OFICIAL
(Versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
Maria Morrás
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Signat:
* Títol oficial del màster
MÀSTER EN SALUT PÚBLICA
MÁSTER EN SALUD PÚBLICA
MASTER IN PUBLIC HEALTH
* Objectius formatius de la titulació (descripció sintètica de les competències a assolir)
Competències específiques (coneixements):

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences