Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde Universiteit Twente
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde
Universiteit Twente
PRAKTICUM MODELLEN en SYSTEMEN
2005/2006
Opgave 1 (week 41)
13 oktober 2005
Bloedstroming
Zie ook: Van Oosterom en Oostendorp, Medische Fysica, 2.5.
De hoeveelheid bloed Q (in m3
/s) die door een niet al te dik bloedvat stroomt,
wordt gegeven door de formule van Poiseuille:
Q = -
r4
8
dp
dx
. (1)
Hierin is r de inwendige straal van het bloedvat (in m), de viscositeit (`strope-
righeid') van bloed (ongeveer 2.710-3
Pas), p de druk (in Pa) en x de afstand

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering