Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2006/AAMP/43/avdm
Datum : 22 november 2006
Vak : Vectoranalyse voor TG (4EC-versie)
Vakcode : 151086
Datum : maandag 6 november 2006
Tijdstip : 9:00 - 12:00 uur
Plaats : ZI Oostzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven het vlak V met parametervoorstelling a + v + w, met
a = 2ex + 4ey + 6ez , v = 2ex + ey , w = ex + ey - ez ,
(a) Bereken een normaalvector op V ;
(b) Bereken de loodrechte afstand van V tot de oorsprong;
(c) Bepaal een (andere) parametervoorstelling van V , waarbij de steunvector en de beide
richtingsvectoren alle drie onderling loodrecht zijn.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering