Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Kenmerk: TW02/SK/038/tk Datum: 2 april 2002
 

Summary: Kenmerk: TW02/SK/038/tk
Datum: 2 april 2002
Tweede deeltoets Kansrekening en Statistiek voor
INF (153008) en TEL (153034) - 3 SP
vrijdag 22 maart 2002 van 13.30 - 15.30 uur
Deze deeltoets is uitsluitend voor studenten die het 3 SP vak willen afronden.
Deze deeltoets bestaat uit 3 opgaven, 3 tabellen en 1 formuleblad.
Vermeld ook uw studentnummer op werk en tentamenbriefje.
1. Een systeembeheerder modelleert de computerresponsietijden bij bepaalde ap-
plicatieopdrachten door gebruikers als o.o. exponentieel verdeelde stochasti-
sche variabelen X1, X2, ..., Xn, die alle dezelfde verwachtingswaarde hebben.
a. Bereken de kans P(X1 + X2 10) als = 4.
b. Bereken m.b.v. de CLS de kans P( 1
25
25
i=1
Xi > 5) als = 4.
c. Laat zien waarom het steekproefgemiddelde voor n = 25 responsietijden
een betere schatter is voor dan het steekproefgemiddelde van n = 2 res-
ponsietijden met het daarvoor gebruikelijke criterium.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering