Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. tanri I/6. 3. feladatsor 1999. februr 25. 1. Hatrozzuk meg az albbi komplex szmok rendjt
 

Summary: Mat. tanári I/6. 3. feladatsor 1999. február 25.
1. Határozzuk meg az alábbi komplex számok rendjét:
a) z = cos 3 Ć + i sin 3 Ć ; b) z =
p
3
2
+ i
1
2
; c) z = 2 + i d) z = cos 1 + i sin 1.
2. Igazak-e az alábbiak?
a) Ha z és w 1999-edik egységgyökök, akkor z + w is az.
b) Ha z és w 1999-edik egységgyökök, akkor zw is az.
c) Ha z 1999-edik, w pedig 2001-edik egységgyökök, akkor zw 3 999 999-edik egységgyök.
d) Ha z primitív 1999-edik, w pedig primitív 2001-edik egységgyökök, akkor zw primitív
3 999 999-edik egységgyök.
e) Ha z primitív 6-odik, w pedig primitív 8-adik egységgyök, akkor zw primitív 48-adik
egységgyök.
3. Melyek azok az n természetes számok, melyekre tetsz®leges primitív n-edik egységgyöknek
a négyzete is primitív n-edik egységgyök?

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics