Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Algebra sv Homologikus algebra 2003. december 16. 1. Mutassuk meg, hogy egy rvid egzakt sorozat pontosan akkor homotp a 0 komplexussal, ha flhasad.
 

Summary: Algebra sáv Homologikus algebra 2003. december 16.
1. Mutassuk meg, hogy egy rövid egzakt sorozat pontosan akkor homotóp a 0 komplexussal, ha fölhasadó.
2. Igazoljuk, hogy az X és Y közötti rövid egzakt sorozatok ekvivalenciaosztályai Abel-csoportot alkotnak a
Baer-összegre nézve.
3. Jelölje P
azoknak a jobb R-modulusoknak a halmazát, melyekre pd M < . Tegyük föl, hogy minden
injektív R-modulusbennevan P
-ben. Bizonyítsukbe,hogy { X Mod -R | Ext1
R(X, Y ) = 0 Y P
} =
{ X Mod -R | Exti
R(X, Y ) = 0 Y P
, i > 0 } .
4. Legyen véges irányított gráf, melyben nincsenek irányított körök. Igazoljuk, hogy ha K tetsz®leges test,
akkoraK gráfalgebraörökl®d®. (Útmutatás: Igazoljuk,hogyha P projektív,akkor rad P aP maximális
részmodulusainak metszete szintén projektív.)
5. Legyen e2
= e primitívidempotensaz A végesdimenziósbázisalgebrában. Legyen S = eA/e rad A,éstegyük
föl, hogy Exti
A(S, S) = 0 minden i 1-re, továbbá pd S = k < . Legyen B = EndA (1 - e)A . Mutassuk

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics