Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZON.: Mat. BSc elemz Algebra3: 3. vizsgadolgozat/1 2010. janur 19.
 

Summary: NÉV: ELTE AZON.:
I II # J
Mat. BSc elemz® Algebra3: 3. vizsgadolgozat/1 2010. január 19.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. A legalább elégséges osztályzat feltétele, hogy a dolgozat két részéb®l meglegyen legalább
11 + 0 vagy 10 + 2 vagy 9 + 4 vagy 8 + 6 pont. Ha az els® részb®l nincs meg a legalább 8 pont,
akkor a dolgozat elégtelen, és ekkor a második részt ki sem javítjuk.
1. Hány eleme van annak az N-nel jelölt legkisebb normálosz-
tónak S 4 -ben, amely tartalmazza az (1 2) transzpozíciót? |N | =
2. Mennyi lesz a 10 által meghatározott mellékosztály rendje
a Z +
24 /#8# faktorcsoportban? o([10]) =
3. Legyen # : C +
# R + az a csoporthomomorzmus, amely
minden komplex számhoz a képzetes részét rendeli: #(z) =
Im z. Hány eleme van a C +
# Ker # faktorcsoportnak?
# # C +
# Ker # # # =
4. Az alábbi részhalmazok közül melyek lesznek részgy¶r¶k,

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics