Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Ray tracing fully implemented on programmable graphics hardware
 

Summary: Ray tracing fully implemented on
programmable graphics hardware
Filip Karlsson
Carl Johan Ljungstedt
Master's Thesis
Programme in Computer Science and Engineering
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Department of Computer Engineering
Göteborg 2004
i
Innehållet I detta häfte är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729 och får inte
reproduceras eller spridas i någon form utan medgivande av författarna. Förbudet gäller hela
verket såväl som delar av verket och inkluderar lagring i elektroniska och magnetiska media,
visning på bildskärm samt bandupptagning.
© Filip Karlsson, Carl Johan Ljungstedt, Göteborg 2004
ii
Abstract
Modern graphics cards are rapidly increasing in computational power and the amount of
memory available. Still this computational power is rarely used for anything else than 3D-
games and modelling.

  

Source: Assarsson, Ulf - Department of Computer Engineering, Chalmers University of Technology

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences