Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Generalul Luca Andonie 1872 1959
 

Summary: Generalul Luca Andonie
1872 ­ 1959
Cea mai veche amintire pe care o am despre unchiul meu generalul Luca Andonie este de la vârsta
mea de 6 ani adică din anul 1907. El era pe atunci locotenent la Focșani și venise de Paști, acasă la
părinții săi și bunicii mei, la Corod în județul Tecuci. De acasă de la noi am auzit venind din vale,
dinsprepoduldinmijlocenidepesteapaCorozelului,clinchetdezurgălăi.
--Vinemoșu-tău,mi-aspus mama.
Am alergat fuguța spre casa bunicilor, care era la mai puțin de 100 de metri de a noastră, am văzut
intrând pe poarta larg deschisă o trăsură frumoasă de la Tecuci și un ofițer de statură mică a coborât din
ea. L-am recunoscut, deoarece îl mai văzusem și mai înainte, dar n-am îndrăznit să mă duc la el. M-a
chematînsăbunicași m-aarătatlui.
--Ai crescut măi Gheorghieș, pui de răzăș, de când nu te-am văzut, mi-a spus el. Venea la bunici o
dată sau de două ori pe an obișnuit la Paști și în vacanța de vară. -- Să stai aici că ți-am adus și ție ceva.
Am stat și am așteptat între timp adunându-se și ceilalți nepoți și nepoate (de frate și soră ai săi). Și în
afară de acadele pentru copii, fetelor le-a dat câte o păpușă mare, în rochie de mătasă, iar băieților câte
o pușcă mică, cu cocoș și cătare ca la o pușcă mare și cu un dop de plută legat cu sfoară, dop așezat în
țeava puștii, când trăgeai, dopul pleca glonț atât cât îi permitea sfoara. Unchiul era vânător și voia să ne
formeze ochiul. Într-adevăr, după aceea, unde vedeam o muscă pe perete, pac cu dopul puștii, și mă
făcusem bun ochitor: nu-mi scăpa nici una. Pușca mea nu a ținut mai mult de un an, dar păpușile sorei
mele Tinca și a verișoarelor mele după sora tatei, mama Catinca, au fost în casa noastră până în 1917,

  

Source: Andonie, Razvan - Department of Computer Science, Central Washington University

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences