Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Til Kbenhavns Universitets Almanak 2007 Iskerner en ngle til jordens klimahistorie
 

Summary: Til Københavns Universitets Almanak 2007
Iskerner ­ en nøgle til jordens klimahistorie
Af lektor Katrine Krogh Andersen
Is og Klima, Niels Bohr Insitutet, Københavns Universitet
Juli måned år 2006 blev i Danmark den varmeste måned i mange år, og også resten af
Europa var ramt af hedebølge. Den slags nyheder er vi blevet vænnet til gennem de
senere år, varmerekorder for Danmark, Europa eller hele kloden er blev slået i flere
omgange. Om dette skyldes naturlige klimavariationer eller menneskets indflydelse
kan vi endnu ikke sige med sikkerhed, men meget tyder på det sidste. Iskapperne på
Grønland og Antarktis er væsentlige kilder til informationer om jordens klima tilbage
i tiden, og dermed til en øget forståelse af mekanismerne bag klimaændringer. Sneen
der hvert år falder på iskapperne smelter i de centrale områder ikke væk om
sommeren, men omdannes under trykket fra den efterfølgende sne efterhånden til is.
Iskapperne opbevarer derfor mange tusinde år gammel nedbør i velordnede lag.
Iskerneboringer giver adgang til disse lag og dermed til analyser af både gammel luft
og nedbør.
Iskapperne og det globale klima
I det Internationale Polar År 2007-2008 vil forskere verden over sætte fokus på de
polare områder. I stil med de tidligere polarår (som foregik i årene 1882-83, 1932-33,
1957-58) skal der foretages mange store og omfattende undersøgelser, som i høj grad

  

Source: Andersen, Katrine Krogh - Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and Geophysics, Københavns Universitets

 

Collections: Geosciences; Environmental Sciences and Ecology