Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Binnenkort verschijnt Als verhuizen emigreren is
 

Summary: Binnenkort verschijnt
Als verhuizen emigreren is:
Werken in Nederland en wonen in Duitsland
P. Pechholt, C. Douven, G. Essers; Th Looyschelder & N. van de Ven, U.P Meyer & H.
Raijer & A. Crämer; Kluwer 1-ste druk 2008 (ca 300 pag). ca 30. ISBN: 97 89 013 05 8369
Wilhelmus van Nassouwe (een Prince van Oraengien) ben ick van Duytschen bloet
Emigratie is van alle tijden. Ondanks alle problemen die integreren in een nieuwe woon- en
leefomgeving nu eenmaal met zich meebrengt. Steeds meer Nederlanders gaan de laatste
jaren in Duitsland wonen. Tot 2000 was dit niet het geval. Tot die tijd kwamen Duitsers naar
Nederland om er te wonen en gingen Nederlanders dagelijks naar Duitsland om er hun
brood te verdienen. Sinds 2000 komen inwoners van Duitsland in Nederland werken en gaan
Nederlanders naar Duitsland om er te wonen. Veel Nederlanders gaan naar Duitsland omdat
men er goed(koop) kan wonen, een enkeling uit liefde voor het land of een inwoner.
Verhuizen binnen de Europese Unie is een fundamenteel recht. Nederlanders die naar
Duitsland verkassen maken gebruik van 'het vrije verkeer van personen'. De rechten van
Nederlanders die naar Duitsland verhuizen zijn vastgelegd in de Europese Verdragen. Die
regelen het verblijfrecht en voorkomen dat er sociale rechten worden aangetast.
Belastingverdragen voorkomen dat men helemaal niet of dubbel belast wordt. Verhuizen
naar Duitsland lijkt dus simpel. Maar niets is minder waar. Want naast de verschillen in taal
en cultuur zijn er niet te onderschatten verschillen in de sociale en fiscale stelsels.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering