Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente PRAKTICUM MODELLEN en SYSTEMEN 2005/2006
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente
PRAKTICUM MODELLEN en SYSTEMEN 2005/2006
Opdracht 4 (week 44)
3 november 2004
Opdracht 4 is een individuele opdracht. Hij is bedoeld om te oefenen met de diverse
mogelijkheden van Maple en Simulink om de oplossing van een differentiaalverge-
lijking te benaderen. Lever uw Maple-werkblad in via Teletop; maak een (rode)
kopie van de (blauwe) resultaten van getvar-commando's.
Opdrachten
We bekijken de differentiaalvergelijking
y (t) =
sin(2t + y(t))
1 + y(t)2
.
1. Ga na of Maple deze differentiaalvergelijking exact kan oplossen;
Open nu vanuit Maple een Matlab-sessie, en daarin een Simulink-model.
2. Maak eerst eens een eenvoudig model van een vergelijking waarvan u de oplossing kent,
bijvoorbeeld y (t) = -1
3 y(t). Kies een zinvolle beginwaarde en bekijk het resultaat op
de `Scope'.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering